Πολεοδομικό – Χωροταξικό Δίκαιο

Η δικηγορική εταιρεία KMD Law προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα δικηγορικά γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν τον σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.

Επειδή, τα ζητήματα πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου δημιουργούν καθημερινά διαφορές και εκκρεμότητες που απασχολούν και ταλαιπωρούν για χρόνια τους θιγόμενους ιδιοκτήτες, η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει νομικές συμβουλές και υποστήριξη ενώπιον των αρμοδίων αρχών και οργάνων, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων τόσο για θέματα χωροταξικού σχεδιασμού και χωροθέτησης δραστηριοτήτων, όσο και για ζητήματα που σχετίζονται με όλα τα επίπεδα του πολεοδομικού σχεδιασμού και την εφαρμογή του (γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής).

Στην εξειδίκευση του γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου συμβάλλει, τέλος, η μόνιμη συνεργασία  με έμπειρους Αρχιτέκτονες και Τοπογράφους Μηχανικούς που λειτουργούν ως τεχνικοί μας σύμβουλοι.

Latest ekit news

Ekit Latest News

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού, ερωτήσεις και οτιδήποτε αφορά τις υποθέσεις σας.