Νομικές Υπηρεσίες

Latest ekit news

Ekit Latest News

Νομικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας μέσω της υψηλής και συνεχούς κατάρτισης και εξειδίκευσης.

Οι Υπηρεσίες Μας

Τομείς Δραστηριότητας

Οικογενειακό δίκαιο

Oι σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις έχουν καταστεί ποικιλόμορφες και πολλές φορές περίπλοκες, ενώ νέοι οικογενειακοί τύποι έχουν κάνει την εμφάνιση τους.

Ρυθμίσεις ενήμερων δανείων

Είναι αληθές ότι οι οφειλέτες που εξυπηρετούν τα δάνειά τους δεν αντιμετωπίζονται ως καθοριστικής σημασίας προβλήματα που τυγχάνουν επίλυσης από τις τράπεζες, μιας και η προτεραιότητα δίνεται στα κόκκινα δάνεια.

Κληρονομικό δίκαιο

Είναι γεγονός ότι ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με νομικά και φορολογικά ζητήματα, τα οποία χρήζουν διευθέτησης από πρόσωπα με εξειδικευμένη γνώση.

Εμπορικό Και Τραπεζικό Δίκαιο

Η σωστή εκπροσώπηση του κατηγορουμένου στην Ποινική Δίκη ίσως αποτελεί το δυσκολότερο έργο στο δικηγορικό λειτούργημα.

Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Η κατηγορία των δανείων που προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δανειοληπτών, τυχαίνει σημαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης, τόσο σε χρόνο διευθέτησης, όσο και σε όρους αποπληρωμής.

Πολεοδομικό – Χωροταξικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία KMDLAW προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου.

Ποινικό δίκαιο

Η σωστή εκπροσώπηση του κατηγορουμένου στην Ποινική Δίκη ίσως αποτελεί το δυσκολότερο έργο στο δικηγορικό λειτούργημα.

Συντάξεις-Εργατικό δίκαιο

Συντάξεις. Σχέδια συνταξιοδότησης. Παροχές εργαζομένων και αποζημιώσεις. Σας παρέχουμε σαφείς και πρακτικές συμβουλές για να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και μια απρόσκοπτη υπηρεσία που καλύπτει τις όλο το φάσμα των κοινωνικοασφαλιστικών και εργατικών διαφορών.

Επικοινωνήστε μαζί μάς