Κληρονομικό δίκαιο

Είναι γεγονός ότι ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με νομικά και φορολογικά ζητήματα, τα οποία χρήζουν διευθέτησης από πρόσωπα με εξειδικευμένη γνώση. Ο ρόλος ενός δικηγόρου είναι απαραίτητος προκειμένου να χειρισθεί ζητήματα που άπτονται του κληρονομικού δικαίου, είτε περιήλθε σε εσάς η κληρονομία ή κληροδοσία κάποιου δικού σας προσώπου, είτε επιθυμείτε να τακτοποιήσετε την περιουσία σας μετά τον θάνατό σας, συντάσσοντας ιδιόγραφη (ιδιόχειρη), δημόσια, μυστική ή έκτακτη διαθήκη, ή και ανακαλώντας την.

Το γραφείο μας, διαθέτοντας εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους, αναλαμβάνει υπεύθυνα και χειρίζεται εξειδικευμένα, με ιδιαίτερη ευαισθησία και επαγγελματισμό, υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας, για τη διαδοχή των τάξεων στην εξ αδιαθέτου διαδοχή, για τον τρόπο υπολογισμού της νόμιμης μοίρας, του καταλογισμού τυχόν παροχών σε αυτήν και της ενδεχόμενης συνεισφοράς που προβλέπει ο νόμος, αλλά και να ερευνήσει και να αποτιμήσει τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία, και γενικά να σας συμβουλεύσει ώστε να είστε συνεπής στις οικονομικές σας υποχρεώσεις έναντι του κράτους. Σε περίπτωση που η κληρονομία είναι κατάχρεη, να σας συμβουλεύσει σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής και την αποποίηση. Επίσης μπορούν να σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τις συχνά πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις κληρονομιάς, να σας κατατοπίσει για τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, να υποβάλει αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, αλλά και να προσφύγει δικαστικά κατά άλλων που προσβάλλουν τα δικαιώματά σας.

Σε επίπεδο δικαστηριακής επίλυσης των κληρονομικών υποθέσεων το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και γνώση π.χ. για την κατάθεση αγωγών περί κλήρου και διεκδικήσεως της νόμιμης μοίρας, για κατάθεση αγωγών για τη μέμψη άστοργης δωρεάς, σε περιπτώσεις απόπειρας σφετερισμού της κληρονομιάς ηλικιωμένων ή ασθενών, σε περιπτώσεις πλαστογράφησης διαθήκης ή σύνταξης διαθήκης από πρόσωπα που στερούνται της σχετικής δικαιοπρακτικής ικανότητας (π.χ. βαριά ασθενείς, ηλικιωμένοι με προβλήματα άνοιας κ.λπ.), σε περιπτώσεις αποκλήρωσης και κληρονομικής αναξιότητας, αλλά και γενικότερα για την προστασία της κληρονομιάς και των κληρονόμων, κληροδόχων και καταπιστευματοδόχων.

Latest ekit news

Ekit Latest News

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού, ερωτήσεις και οτιδήποτε αφορά τις υποθέσεις σας.