Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Η κατηγορία των δανείων που προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δανειοληπτών, τυχαίνει σημαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης, τόσο σε χρόνο διευθέτησης, όσο και σε όρους αποπληρωμής. Περιπτώσεις «εκπτώσεων», «κουρέματος» ή απαλλαγής ακόμα και του συνόλου των τόκων υπερημερίας και των συναφών εξόδων αποτελούν την πλειονότητα. Τα επιτόκια που εμφανίζονται είναι πρωτόγνωρα καθώς ξεκινούν από το 0% και φτάνουν έως το ανώτατο 4%, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών.

Στους πλέον ευνοημένους αυτής της νέας ρύθμισης είναι οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες με ανεξασφάλιστα δάνεια, κυρίως κάρτες. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν περισσότερα είτε μεταπωλώντας τα «κόκκινα» δάνεια σε funds, είτε ξεκινώντας μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών, τελικώς αντιπροτείνουν την εξαγορά των μη εξυπηρετούμενων χρεών σε πολύ χαμηλές αξίες. Ας δούμε δύο παραδείγματα: Σε κάτοχο κάρτας με χρέος ύψους 25.000 ευρώ, η οφειλή του εξαγοράστηκε με μόλις 1.056 ευρώ, ενώ σε αντίστοιχη οφειλή ύψους 65.000 ευρώ, το χρέος εξαγοράστηκε με μόλις 5.300 ευρώ, με την αποπληρωμή του να «σπάει» σε τρεις άτοκες δόσεις.

Με μια αποτελεσματική ομάδα δικηγόρων εξειδικευμένων σε ζητήματα ρυθμίσεων κόκκινων δανείων , η KMD Law Firm είναι μία από τις λίγες δικηγορικές εταιρείες που είναι σε θέση να διαχειριστούν τις πολύπλοκες διαδικασίες ρύθμισης κόκκινων δανείων για λογαριασμό των πελατών μας και ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών. Η ομάδα εργάζεται αποτελεσματικά ανεξάρτητα από τις δικαιοδοσίες και τα πεδία πρακτικής, αξιοποιώντας την εμπειρία των συνεργατών της σε τομείς ειδίκευσης όπως η φορολογία , η δικονομική προστασία των δικαιούχων αποζημίωσης, η αφερεγγυότητα των τραπεζών. Με αυτόν τον τρόπο σας προσφέρεται ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε σχέση με κάθε υπόθεση που δύναται να προκύψει από την διαδικασία της ρύθμισης των δανείων σας.

Latest ekit news

Ekit Latest News

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού, ερωτήσεις και οτιδήποτε αφορά τις υποθέσεις σας.