Ρυθμίσεις ενήμερων δανείων

Είναι αληθές ότι οι οφειλέτες που εξυπηρετούν τα δάνειά τους δεν αντιμετωπίζονται ως καθοριστικής σημασίας προβλήματα που τυγχάνουν επίλυσης από τις τράπεζες, μιας και η προτεραιότητα δίνεται στα κόκκινα δάνεια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή αυτοί οι δανειολήπτες που είναι ενήμεροι και αιτούνται μικρότερες καταβολές δόσεων, κυρίως μέσω της πτώσης του επιτοκίου είναι οι ίδιοι που θα λάβουν στο μέλλον δανειοδότηση εφόσον την αιτηθούν, όλα τα αιτήματα έχουν αρχίσει να εξετάζονται σοβαρά από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η KMD Law Firm μπορεί να σας συνδράμει, ετοιμάζοντας τον φάκελό σας ώστε να κατατεθεί η αίτησή σας στις τράπεζες και να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λύσεις σίγουρα υπάρχουν για κάθε περίπτωση οφειλέτη και είναι αποτέλεσμα γνώσης, δεδομένων, εργασίας και προοπτικής της συνεργαζόμενης δικηγορικής ομάδας της εταιρείας μας. Με ιδιαίτερη επιμέλεια και ζήλο προβαίνουμε στην εκπροσώπησή σας ενώπιον των τραπεζών προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό σχέδιο αποπληρωμής δανείου για κάθε δανειολήπτη, προσαρμοζόμενο στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίστασης.

Στο νομικό μας οπλοστάσιο διαθέτουμε τον Νόμο 4161/13 που καθορίζει ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες ή για δανειολήπτες που δεν έχει γίνει καταγγελία ακόμα στις οφειλές τους. Αφορά μόνο στις οφειλές που έχουν προσημείωση στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, είτε είναι στεγαστικά είτε καταναλωτικά είτε επισκευαστικά δάνεια. Ο συγκεκριμένος νόμος έχει πλεονεκτήματα συγκρίνοντάς τον με το νόμο Κατσέλη όπως το γεγονός ότι καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα του εγγυητή: Με την υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, οι εγγυητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Φυσικά, έχει και σχετικά μειονεκτήματα, όπως ότι δεν πραγματοποιείται κούρεμα της οφειλής.

Latest ekit news

Ekit Latest News

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού, ερωτήσεις και οτιδήποτε αφορά τις υποθέσεις σας.