Εμπορικό Και Τραπεζικό Δίκαιο

H δικηγορική εταιρεία «Σοφία Υψηλάντη & Συνεργάτες» προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Ενδεικτικά:

 • Ίδρυση εταιρειών κάθε τύπου
 • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών – ίδρυση θυγατρικών αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα
 • Πτώχευση και εξυγίανση εταιρειών
 • Απορρόφηση, αναδιάρθρωση και διάσπαση εταιρειών
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Due Diligence εταιρειών
 • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών
 • Ζητήματα ανταγωνισμού
 • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου κ.λπ
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) και δίκτυα franchise
 • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή
 • Ζητήματα εταιρικής χρηματοδότησης
 • Αντιπροσώπευση εταιρειών ενώπιον δημόσιων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου
 • Ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Αιτήσεις και αγωγές διαζυγίων, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινές διαταγές σε θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανηλίκων τέκνων, εξώδικες οχλήσεις-διαμαρτυρίες, αγωγές διατροφής, διαταγές πληρωμής, αιτήσεις υιοθεσίας, εκπροσώπηση ιδιωτών με βάση τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικών διαζυγίων σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4509/2017 αποτελούν μερικές μόνο από τις μορφές δικαστικής ή εξώδικης προστασίας που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε για εσάς.

Latest ekit news

Ekit Latest News

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού, ερωτήσεις και οτιδήποτε αφορά τις υποθέσεις σας.