Οικογενειακό δίκαιο

Oι σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις έχουν καταστεί ποικιλόμορφες και πολλές φορές περίπλοκες, ενώ νέοι οικογενειακοί τύποι έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η εταιρεία μας, με σεβασμό προς τον άνθρωπο, ευαισθησία προς το παιδί και με γνώμονα την ευσυνειδησία και τη διακριτικότητα που διέπουν τον ρόλο της, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της σε θέματα οικογενειακού δικαίου, αφουγκράζεται τα προβλήματα σας, προτείνει τις δυνατές μορφές επίλυσης των νομικών ζητημάτων ή διαφορών σας, τονίζοντας με ειλικρίνεια τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της κάθε περίπτωσης και επιλέγοντας από κοινού με εσάς τη λύση στο πρόβλημα σας.

Αιτήσεις και αγωγές διαζυγίων, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινές διαταγές σε θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανηλίκων τέκνων, εξώδικες οχλήσεις-διαμαρτυρίες, αγωγές διατροφής, διαταγές πληρωμής, αιτήσεις υιοθεσίας, εκπροσώπηση ιδιωτών με βάση τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικών διαζυγίων σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4509/2017 αποτελούν μερικές μόνο από τις μορφές δικαστικής ή εξώδικης προστασίας που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε για εσάς.

Latest ekit news

Ekit Latest News

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού, ερωτήσεις και οτιδήποτε αφορά τις υποθέσεις σας.