Λίγα λόγια για εμάς

Σοφία Υψηλάντη - Δικηγόρος

Το δικηγορικό γραφείο Σοφια Χρ Υψηλάντη βρίσκεται στην καρδιά της Χαλκίδας, επί της οδού Αθήνας αριθ. 4, στον 4ο όροφο. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των υψηλών απαιτήσεων της εποχής που διανύουμε, το γραφείο μας στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, υιοθετώντας μία άκρως προσωποκεντρική και πελατοκεντρική προσέγγιση και επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τον χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας μέσω της υψηλής και συνεχούς κατάρτισης και εξειδίκευσης, της συστηματικής δουλειάς και της βαθύτερης κατανόησης των ανθρώπινων αναγκών που συνθέτουν την κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε υπόθεσης, με τελικό στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας, την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού και την επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών. Για τον λόγο αυτό, πρώτιστο μέλημά μας κατά τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης αποτελεί η διαρκής επικοινωνία και επαφή με τον πελάτη, η οποία, σε συνδυασμό με την διαρκή ενημέρωση καιτηνπλούσια ενασχόληση και εξοικείωσή μας με ποικίλους κλάδους του δικαίου, αποτελούν το μεγαλύτερο εχέγγυο για την αποτελεσματική προάσπιση των εννόμων συμφερόντων των εντολέων μας.

Το γραφείο μας, ανταποκρινόμενο με αποτελεσματικότητα ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις και έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα και ευσυνειδησία πάσης φύσεως υποθέσεις που άπτονται του Αστικού, του Εμπορικού και του Διοικητικού Δικαίου, έχοντας τη δυνατότητα να χειριστεί αποτελεσματικά υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα κύρια πεδία ενασχόλησης του γραφείου μας είναι: - Δίκαιο ακινήτων : Παράσταση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων, έρευνες ακίνητης περιουσίας, εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης και άλλων βαρών κ.ο.κ.

- Εμπορικό / Πτωχευτικό Δίκαιο (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις) : Ρυθμίσεις δανείων και πάσης φύσεως οφειλών (Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., Φ.Κ.Α., Δ.Ε.Η. κ.ο.κ.) Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Ένταξή τους στον Πτωχευτικό Νόμο για την ομαλή διευθέτηση των οφειλών τους, Άμυνα κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού και ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεσή σας!