Έλεγχος Τίτλων – Συμβόλαιο Ακινήτου

Έλεγχος Τίτλων – Συμβόλαιο Ακινήτου

Έλεγχος Τίτλων. Η διαδικασία της αγοραπωλησίας ακινήτου αποτελεί μια σοβαρή και περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί προσεκτικό έλεγχο και προσήλωση. Πρέπει να ακολουθηθούν πολλά στάδια, από τον έλεγχο του τίτλου έως…

Πλαστογραφία

Πλαστογραφία

Όποιος συντάσσει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει κάποιον σχετικά με ένα γεγονός που μπορεί να έχει νομικές συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του…

Ηλεκτρονικό Έγκλημα – Είδη Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο

Ηλεκτρονικό Έγκλημα – Είδη Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο

Η ψηφιακή εποχή είναι πλέον εδώ. Ενώ έχει προσφέρει οφέλη για όλους, πρέπει επίσης να γνωρίζει κανείς τα μειονεκτήματα αυτής της ψηφιακής επανάστασης. Η μεγαλύτερη κόντρα είναι το ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ! Εξοικειωθείτε…